Wij Zijn Blauwe ZOndag

Over Ons

De Toxic op de Tilburgse vakantiekermis
De Tilburgsevakantiekermis

Waarom Blauwe Zondag ?

Blauwe Zondag is een dag speciaal voor mensen die van de kermis houden. Maar niet alle prikkels die een 'normale' kermis met zich mee brengt als minder prettig ervaren. Blauwe Zondag biedt een prikkelarme kermis zonder geluid en licht prikkels. Tijdens de eerste zondag van de Tilburgse kermis (11:00 tot 14:00uur). Blauwe Zondag is een samenwerking tussen: Organisatie Blauwe Zondag Gijs Franken en Gemeente Tilburg.

Logo

Het logo van Blauwe Zondag is aangeboden door Els Franken van Nobody ELSe.

Logo Blauwe Zondag

Aansprakelijkheid

Organisatie Blauwe Zondag en Gemeente Tilburg kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirecte schade die de deelnemer lijdt door deelname aan activiteiten die worden georganiseerd onder de naam Blauwe Zondag.

Foto’s film 

Blauwe Zondag kan niet voorkomen dat u op druk, op foto, film, video e.d. komt. Dit heeft te maken met het feit dat Blauwe zondag plaats vindt op een openbare kermis.

Natuurlijk jullie 

En natuurlijk en voornamelijk jullie: de bezoekers van Blauwe Zondag. Die iedere keer weer de Blauwe Zondag bezoeken. Elke eerste zondag van de Tilburgse kermis ben je van harte welkom. En vieren we de kermis net iets rustiger. Via FacebookTwitterInstagram, én deze website blijf je op de hoogte van komende edities.

Tot Blauwe Zondag !

Colofon

Gemeente Tilburg behoud zich het recht voor om data en/of tijden te wijzigen.De deelnemers zijn verplicht de aanwijzingen van de Gemeente Tilburg diens vertegenwoordigers op te volgen. Men is zelf aansprakelijk voor alle schade die door eigen onzorgvuldigheid ontstaat. Gemeente Tilburg kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal worden alleen ter informatie verstrekt. De Gemeente Tilburg aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoud zich het recht voor om wijzigen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving

In Samenwerking met: